INJEKT

INJEKT

INJEKT-savukaasuimuri – ratkaisu veto-ongelmiin

Inj Iso2Kun savupiipun luonnollinen veto ei riitä, huolehtii savukaasuimuri INJEKT piipun luotettavasta ja optimaalisesta vedosta.

Savupiipuissa saattaa ilmetä veto-ongelmia esimerkiksi epäsuotuisista sääolosuhteista tai savupiipun epäedullisesta sijainnista johtuen. Toisinaan myös tulisijan / savuhormiston suunnitteluvirheet voivat olla veto-ongelmien taustalla. Seurauksena on savukaasujen heikentynyt kulkeutuminen ulos ja siten koko systeemin toimintavarmuus kärsii.

Savukaasuimuri INJEKT huolehtii piipun luotettavasta ja optimaalisesta vedosta. Savuhormistoissa tulee jatkuvasti olla riittävästi alipainetta, joka takaa savukaasujen optimaalisen poistumisen. INJEKT -savukaasuimuri on tärkeä savuhormiston luotettavuutta ja turvallisuutta lisäävä tekijä, joka ei heikennä piipun luonnollista vetoa eikä haittaa nuohousta.

INJEKT -savukaasuimuri

  • ratkaisu veto-ongelmiin
  • takaa hyvän vedon vaikeissakin sääoloissa
  • lisää väärin suunniteltujen savuhormistojen toimivuutta
  • lisää käyttöturvallisuutta
  • optimoi palamista
  • ohjattavissa sekä manuaalisesti että automaattisesti

INJEKT -ESITE

INJEKT -ASENNUSOHJE


Toiminnasta

Inj VirtausINJEKT -savukaasuimuri asennetaan savuhormin päähän ja se kehittää sähköisen puhaltimensa avulla savuhormiin luotettavan vedon. INJEKT -savukaasuimurin erikoisuus on ulkoinen tekniikka. INJEKT hyödyntää virtausteknistä lainalaisuutta, jonka mukaisesti kaikki mekaaniset osat on sijoitettu savukanavan ulkopuolelle.

Etuja

  • Nuohoaminen on yksinkertaista suoraan savukaasuimurin läpi.
  • Savukaasuimurin tekniikka ( moottori ja siipipyörä) ei altistu kuumille ja aggressiivisille savukaasuille, mikä vähentää huollon tarvetta.
  • Kestää hyvinkin korkeita savukaasujen lämpötiloja.
  • Savuhormin suuaukko pysyy vapaana. Näin ollen hormin luonnollinen veto säilyy ja imuri voidaan haluttaessa sulkea, vaikka takassa palaisikin tuli. Myöskään sähkökatkoksen aikana ei savukaasujen luonnollinen poistuminen esty.

 


Käyttö, asennus ja huolto

Inj KierrsaadinINJEKT -savukaasuimuri soveltuu erityisesti kiinteitä polttoaineita käyttäville tulisijoille, joissa hyvä veto on ensisijaisen tärkeää. Palaminen tulisijassa tehostuu ja sen hyötysuhde nousee. INJEKT -savukaasuimuria voidaan hyödyntää myös öljy- tai kaasukäyttöisten tulisijojen teknisistä syistä tai sääolosuhteista johtuvien veto-ongelmien korjaamiseen. INJEKT -savukaasuimurin kierroslukua voidaan säätää portaattomasti ja siten saada aikaan optimaalinen veto kaikissa tilanteissa. Koska INJEKT -savukaasuimuria voidaan käyttää tarpeen mukaisesti, on se samalla hyvin energiaystävällinen vaihtoehto.

Käsikäyttöistä ohjausta varten asennetaan tyristorisäädin (lisävaruste) tulisijan välittömään läheisyyteen. INJEKT -savukaasuimuriin on mahdollista liittää myös automaattiohjaus (K+W), joka säätää vedon automaattisesti kussakin tilanteessa optimaaliselle tasolle. Huoltotöitä varten INJEKT -savukaasuimuri voidaan pysäyttää suoraan laitteessa olevan katkaisijan avulla ja se on myös helposti avattavissa ilman työkaluja.

Inj SoviteKuusikulmaisen muotoilunsa ja keveytensä ansiosta INJEKT -savukaasuimuri soveltuu niin perinteisille muuratuille savupiipuille kuin myös pyöreille terässavupiipuille, sisäputkella tai ilman. Kaksiseinämäisille terässavupiipuille soveltuva adapteri on tilattavissa lisävarusteena.