Savuhormien sukitus

Savuhormien sukitus

Savuhormien sukitus – HT 1000°

Ensin kehitettiin lämpökovettuva Fitfire-putki, joka on tarkoitettu poistoilma- ja kaasuhormien materiaaleja rikkomattomaan kunnostukseen. Nyt on tarkkojen laboratoriotestien ja -tutkimusten perusteella onnistuttu kehittämään täysin uusi sisäputki ”sukka”, HT 1000°.
Se on ainutlaatuinen, käänteentekevä menetelmä, jossa käytetään lämpökovettuvaa palonkestävää putkisukkaa. Menetelmä korjaa pysyvästi hormit, jotka on tarkoitettu jopa 1000°C:n jatkuvaan käyttölämpötilaan, kuten esim. puilla lämmitettävien tulisijojen ja teollisuuskattiloiden savupiiput.

HT 1000° -putkisukka asennetaan kunnostettavaan hormiin, täytetään paineilmalla ja sen jälkeen höyryllä, jolloin se mukautuu täydellisesti vanhan hormin sisäpintaan pienentämättä hormin poikkipinta-alaa. Sen avulla voidaan korjata pienimmätkin halkeamat.

HT 1000° muodostaa hormin sisäpintaan uuden kerroksen, joka tekee hormista täysin savu- ja lämpötiiviin jopa 1000°C:n lämpötilaan asti. HT 1000° -sukan asennustapa perustuu laboratorioissa tehtyihin korkean lämpötilan materiaalien tutkimuksiin. HT 1000° -kunnostusmenetelmä täyttääkin sekä paloturvallisuutta että ekologisuutta koskevat vaatimukset.

 

HT 1000° -menetelmää voidaan sen erityisominaisuuksien vuoksi käyttää kaikissa tilanteissa, joissa hormeja on tarpeen kunnostaa ilman muurausta. Se perustuu erittäin korkealaatuiseen tekniseen materiaaliin, joka kestää jopa 1000°C:n lämpötiloja säilyttäen ominaisuutensa muuttumattomina.

Useimmiten kiinteän polttoaineen tulisijoissa savupiippujen ongelmia ei aiheuta niinkään savukaasun lämpötila, joka piippuun mennessä voi olla noin 700-800°C, vaan todelliset ongelmat aiheuttaa noen kertyminen piippuun. Noki voi syttyä tuleen ja nostaa hormin seinämän lämpötilan yli tuhanteen asteeseen. Tämän vuoksi on välttämätöntä käyttää materiaalia, joka kestää korkeita lämpötiloja syttymättä. Palavan materiaalin käyttö voisi johtaa vaarallisiin seurauksiin edistämällä tulipaloja ja hormin murtumia.

Pitkän tutkimus- ja testaustyön tuloksena on onnistuttu kehittämään käytännössä täysin palamaton materiaali, joka kestää näinkin korkeita lämpötiloja.

HT 1000° -ESITE 


Hormien materiaaleja rikkomaton kunnostus:

 

Tärkeimmät ominaisuudet: