Savuhormien kuntotutkimukset

Savuhormien kuntotutkimukset

Savuhormien ja savupiipun tarkastus

Suoritamme kiinteistön savuhormien ja savupiippujen kuntotutkimukset ja kartoitukset ammattitaidolla yli 20 vuoden kokemuksella. Laadimme tarvittavat dokumentit savuhormien tarkastuksen yhteydessä asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Dokumentoimme ja toimitamme esimerkiksi hormiraportit, hormi- ja piippukartat, videotallenteet ja valokuvat digitaalisessa muodossa tilaajalle.

Suomen Hormistokeskus Oy:n palveluita ovat savupiipuille ja savuhormeille tehtävät:

Savuhormien tarkastus

Savuhormien tarkastus suoritetaan yleensä mitan tai kuulan sekä savun avulla. Savupiipun ja savuhormien kartoituksella voidaan selvittää esim. käytössä olevien hormien käyttötarkoitus ja sijainnit huoneistoissa sekä savupiipuissa. Hormikartoituksella voidaan selvittää myös mahdolliset vapaat, käyttämättömät ilmahormit sekä tulisijojen hormit.

Savupiippujen ja savuhormien tarkastus olisi hyvä tehdä säännöllisesti vanhemmissa rakennuksissa. Uudiskohteissa tarkastus olisi hyvä tehdä heti käyttöönoton yhteydessä. Lisäksi savupiippujen ja savuhormien tarkastus tulisi suorittaa, kun kiinteistönomistaja vaihtuu.

 


 

Hormin kuntotutkimus

Hormien kuntokartoitus tehdään yleensä hormikameran ja savukokeiden avulla. Hormin kuntotutkimuksella saadaan selville hormien kunto, tiiviys, rakenne sekä mahdolliset hormissa sijaitsevat tukokset ja ongelmakohdat. Hormien kuntotutkimuksen jälkeen voidaan arvioida hormien mahdollista kunnostusmenetelmää sekä laatia tarvittavat, kirjalliset kunnostustoimenpide-ehdotukset.

 


 

Hormin savupainekoe

Savupainekokeen avulla selvitetään hormien kuntoa, tiiviyttä, vetoa sekä mahdollisia hormin halkeamia ja epäkohtia, pintaa syvemmältä. Savun avulla voidaan myös paikallistaa ja kartoittaa tarkemmin hormien sijainnit savupiipuissa ja vesikatolla.

 


 

Hormin painekoe

Hormin painekokeella ja ohivirtausvuotomittarilla saadaan selville hormin tiiviys ja vuotoilmamäärät. Rakentamismääräysten (E 3) mukaan savuhormi on riittävän tiivis, jos ilmanvuoto on korkeintaan 2 l/s/m2, mitattuna 40 Pa ylipaineella, hormin pinta-ala mukaan laskettuna.

 


 

Hormien videokuvaus hormikameralla

Hormin kuvaus auttaa selvittämään hormin kunnon, rakenteen (mutkat ja sivusiirtymät hormissa) sekä mahdolliset tukokset ja muut hormissa sijaitsevat ongelmakohdat. Pienet, 180 astetta kääntyvät hormikameramme mahdollistavat hormien tutkimisen ja kuvaamisen selvästi ja tarkasti.

 


 

Hormiluotaukset

Digitaalisten hormiluotainten avulla voidaan selvittää mahdollisten tukosten sijainti rakennuksen savupiipussa ja hormeissa tarkasti, rakenteita rikkomatta. Hormiluotauksella pystytään myös paikallistamaan hormin mutkakohdat sekä etsimään ja paikallistamaan hormin tai tulisijan ongelmakohdat.

 


 

Lämpökamerakuvaus

Lämpökamerakuvauksella voidaan tutkia ja selvittää savupiipun ja hormin turvallisia pintalämpötiloja hormin eri korkeuksilla. Lämpökuvaus antaa luotettavaa tietoa savupiipun paloturvallisuudesta sekä hormin suojaetäisyyksistä.